Call 72-11-12 Write university@shokan.edu.kz Helpline 72-19-56 Написать жалобу Электронная книга жалоб

Студенттік парламент

Студенттік парламент

2019 жылдан бастап университеттегі студенттік өзін-өзі басқарудың жоғарғы органы Студенттік парламент болып табылады.

Студенттік өзін-өзі басқару қызметі СМЖ П-4.06-2020 "Студенттік өзін-өзі басқару туралы Ережеге" сәйкес жүргізіледі.

Біздің инстаграм:

Теміров Алмас

төрағасы

Яндиева Элита

төрағаның орынбасары

Оразбекұлы Жандәулет

төрағаның орынбасары