Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Рақымжан Оралсын Қалиқайдарқызының «6D020500 – Филология» мамандығы бойынша «С.Жүнісовтің тілдік тұлғасы: концептуалды-дискурстық талдау» тақырыбындағы диссертациясын қорғау туралы хабарлама.

Объявление о предстоящей защите диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Мукашевой Акботы Омиржановны на тему «Ценностная парадигма общественного сознания казахстанцев по данным когнитивно-дискурсивного анализа идеологем политического дискурса» по специальности «6D020500 – Филология»

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Искакова Гулгул Женисовнаның 8D02301 – «Филология» мамандығы бойынша «Қазақ және қырғыз жазушыларының көркем шығармаларындағы авторлық модальдылық және оның берілу жолдары (Ә.Кекілбаев, Ш.Айтматов шығармалары негізінде)» тақырыбындағы диссертациясын қорғау туралы хабарлама.