Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті

Sсh.Ualiсhanov-Universität Koksсhetau

Жоғры оқу орындарының студенттері арасында

«Қазақ тілі» және «Неміс тілі» пәндерінен

республикалық олимпиада

Republikanische Olympiade in Deutsch und Kasachisch für Studenten von Hochschulen

25-26 cәуір

к. Көкшетау, 2023 ж.