Түркітанушы-рунолог, лингвист ғалым, ф.ғ.д., академик А.С. Аманжоловтың 90 жылдығына орай «Алтай Сәрсенұлы зерттеу еңбектерінің ғылыми әлеуеті мен маңыздылығы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция