Kainikenova Gulmira

Kainikenova Gulmira

Lecturer


E-mail: Education

KU named after Sh.Ualikhanov

Main courses taught

Theory and methodology of educational work, Introduction to the teaching profession, Pedagogy, Psychology

Additionalinformation

22.10. -03.11.2018 "digital technologies in the educational process" 72 hours

30.08.2020 "digital services in the educational process" 72 hours


Publications

  1. «Шоқан оқулары-22» Қараусыз қалған балаларды оқыту мен тәрбиелеу;
  2. «Шоқан оқулары-22» Арт – терапевтические средства коррекции дезадаптивного поведения детей в условиях центра адаптации
  3. «Шоқан оқулары-23» Қазақстандағы жаңартылған білім беру жүйесі жайлы бір ой «Шоқан оқулары-25» Жетім балалардың әлеуметтенуінің психологиялық ерекшеліктері.
  4. Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті педагогика және психология кафедрасының 60 жылдығына, профессор К.К. Кенжегалиевті еске алуға арналған "Қазіргі заманғы психологиялық- педагогикалық ғылымның өзекті мәселелері: әдістеме, практика және перспективалар" халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Инклюзивті білім беру принциптерін жүзеге асыру»
  5. Современная наука и технологии: тенденции и перспективы развития Сборник статей Международной научно-практической конференции, состоявшейся 10 ноября 2022 г. в г. Петрозаводске «Повышение эффективности занятий за счет использования информационно-коммуникационных технологий»
  6. Республиканская научно-практическая конференция «Біз бірдейміз!» «Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы сабақтың тиімділігін арттыру»