Salim Aidan

Salim Aidan

Lecturer's Assistant


E-mail: Education

7M01101 Pedagogy and Psychology, A.Myrzakhmetov Kokshetau University

Main courses taught

Introduction to the teaching profession, psychology

Publications

 1. Тәртібі қиын оқушылармен жұмыс жүргізудің педагогикалық-психологиялық мәселелері».Вестник ЕАГИ, Астана 2020,№4.-152бет.
 2. «Психолого-педагогические проблемы работы с учащимися с трудным поведением» , «Столица науки» №2(19) февраль 2020,Москва 2020, с.95 .
 3. «Психолого-педагогические особенности воспитания трудных подростков», «Наука и реальность» научно –практический журнал, РФ г.Омск, №1(5) 2021,с. 27.
 4. «Психологические основы девиантно-поведенческих особенностей молодежи», ІІІ всероссийская научно-практическая конференция , г.Саратов, декабрь 2021, с.119.
 5. «Psyhological features of self-esteem formation in the process of school adaptation»,Международный научно-образовательный журнал «Вестник КУАМ»,1-2, 2020. -113б
 6. Psyhological and pedagogical problems of working with students with difficult behavior the personal. (Международный научно-образовательный журнал «Вестник КУАМ»,2021)
 7. «Мінез-құлқында қиындығы бар балалардың пайда болу ерекшеліктері»,ХVII Международная научно-практическая конференция, «НАУКА и МЫ»,КУАМ/ОмГА,27 - 28 апреля 2021 г.,I том, с.130.
 8. «Оқушыларға ұлттық жән патриоттық тәрбие берудің мәселелері», ХVII Международная научно-практическая конференция, «НАУКА и МЫ»,КУАМ/ОмГА,27 - 28 апреля 2021 г.,IІІ том, с.108.
 9. «Қиын балалардың пайда болуында ата-анасының кінәсі бар ма?», ХVII Международная научно-практическая конференция, «НАУКА и МЫ»,КУАМ/ОмГА,27 - 28 апреля 2021 г.,IІІ том, с.138.
 10. «Оқушыларды жан-жақты дамытуда мектеп пен жанұяның бірлескен педагогикалық жұмыстары»,VII Международная научно-практическая конференция «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»,15 - 16 апреля 2020 г,II том, с.152.
 11. «М.Жұмабаев педагогикасының концепциясы және оның ХХ ғасырдағы маңызы мен міндеттері», VII Международная научно-практическая конференция «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»,15 - 16 апреля 2020 г, ІІІ том, с.110.
 12. «Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасау педагогикалық-психологиялық мәселе ретінде»,VII Международная научно-практическая конференция «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»,15 - 16 апреля 2020 г, IV том, с.133.
 13. «Мектеп жасына дейінгі балалардың психодиагностикасының ерекшеліктері», VII Международная научно-практическая конференция «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»,15 - 16 апреля 2020 г, IV том, с.136.