Sugiraliev Daut Togaevich

Sugiraliev Daut Togaevich

Lecturer


E-mail: Education

Kazakh National Pedagogical University named after Abay (1990).

Kokshetau Ualikhanov University (2012)

Main courses taught

Drawing, Chromatics, Painting, Still life and Portrait painting, Academic writing

Honest medal of “Veteran of December events” (2011); Medal of “Honorary worker of Kokshetau Ualikhanov University” (2012); Medal of “30th anniversary of the December events” (2016); Honorary diploma from the Ministry of Education (2017); Honorary diploma from the Administration of Aqmola Region (2018); Honest medal for “Special merit” (2020); Medal of “35th anniversary of the December events” (2021); Medal for the “Development of the Ualikhanov University”, 3rd degree (2021)

Awards

2011 ж. Желтоқсан Ардагері» төсбелгісі

2012 ж. «Көкшетау мемлекеттік университетінің ардагері» мерейтой белгісі

2016 ж. «Желтоқсанның 30 жылдығы» естелік төсбелгісі

2017 ж. Қазақстан білім министірлігінің алғыс хаты

2018 Құрмет грамотасы, Ақмола обл

2020 ж. «Айрықша еңбегі үшін» төсбелгісі

2021 ж. «Желтоқсанның 35 жылдығы» естелік төсбелгісі

2021 ж. «Ualikhanov University дамуына қосқан үлесі үшін» III дәреже

2021 «Ualikhanov University дамуына қосқан үлесі үшін» III дәреже


Основные научные публикации


 1. Бесік қалай жасалады? // «Семья және бала бақша» журналы-Алматы,1991-Б.16-17.
 2. Сәнді қолданбалы өнер сабағының халық педагогикасымен байланысы // « Шоқан тағылымы -4»: Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары., II-том -Көкшетау,1998. –Б.206-208.
 3. Қазақстан бейнелеу өнеріндегі Аблайхан бейнесі., Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің хабаршысы№ 1-2 (3)., Қазақстан тәуелсіздігі-Аблай арманының жүзеге асуы атты Қазақстан Республикас Тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған аймақтық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары,. 10 желтоқсан 2001 ж.
 4. Рухани мәдениетіміздің көркем шығармашылыққа ықпалы // « Шоқан тағылымы-9 » : Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары,- Көкшетау,2004. – Б.404-407.
 5. Композиция сабағында студенттер мен оқушылардың шығармашылық қабілетін, сөз қорын жан-жақты дамыту // « Туризм. Бизнес. Өнер»: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, -Көкшетау,2010. – Б.193-197.
 6. Шоқанның суретшілік қабілеті –оның жан дүниесінің айнасы // «Шоқан тағылымы»: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары ,- Көкшетау,2011. –Б. 285-287.
 7. Ш.Уәлихановтң көркем мұраларын оқыту негіздері.,Международной научно-практической конференции «Валихановские чтения-17» 24-26 апреля., Кокшетау-13, 3 стр.
 8. «Психология художествено-изобразительного творчества Шокана Уалиханова» Международной научно-практической конференции., г.Москва-2012, 5стр.
 9. Ш.Уәлиханов еңбектеріндегі тәлім-тәрбие мәселелелері Международной научно-практической конференции «Валихановские чтения19»., 25-26 апреля., Кокшетау, 2015
 10. Шоқанның суретшілік өнері., «Юнеско» жолымен., «Әлем жолымен.Көркемдік білім. Жастар» халқаралық симпозиум., Алматы,2015
 11. ШОҚАННЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУШІЛІК ЖӘНЕ СУРЕТШІЛІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ Международной научно-практической конференции «Валихановские чтения 20»., апреля., Кокшетау, 2017.,
 12. Сугиралиев Д.Т. Дизайн мен өнердегі жаңашылдық атты III халқаралық ғылыми-практикалық конференцияның қатысушысы болып табылады, 19-20 қаңтар 2017., Сертификат №073403.
 13. ISSN-333X ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ., Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал., №4(61) 2018, 127-130 стр «ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КӨРКЕМ БЕЙНЕСІН ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ»
 14. МАТЕРИАЛЫ международной научно-практической конференции «ШОҚАН ОҚУЛАРЫ - 24», посвящённой 185-летию Шокана Уалиханова «ӨНЕРТАНУ» секциясы Секция «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» Сугиралиев Д.Т., Сугиралиева Г.Қ., Кенжеғалиев Қ.К. «Т.С. Досмағамбетовтың Көкшетаудағы өнер туындыларының көркемдік ерекшеліктері» 351 Том 1 Кокшетау, 2020 УДК 94 (574) (063) ББК 63.3 (5 Каз.) Ш 77
 15. Ш.Уәлиханов атын ағы Көкшетау мемлекеттік университеті., Көкшетау, Қазақстан «Шоқан мұрагерлерінің көркемөнер шығармашылығы» халықаралық онлайн конференция., Бейнелеу өнері, сызу және дизайн кафедрасының 35 жылдығына арналған, Көкшетау 2020 ж.
 16. ISSN 2073-333X ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ., Халықаралық ғылыми журнал., №3/3., 233-239 стр «МҮМКІНШІЛІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРҒА БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ ЫҚПАЛЫ ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ»
 17. МАТЕРИАЛЫ VI международной научно- практической конференции «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века» СЕКЦИЯ 11. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ IV ТОМ НУР-СУЛТАН – 2020 УДК 376., 120-125 стр. КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ Сугиралиева Г.Қ.,Сугиралиев Д.Т., Ш.Уәлиханов атын ағы Көкшетау мемлекеттік университеті, Көкшетау , Қазақстан
 18. VIII Международной научно-практической конференции., «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века»., 11. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ V ТОМ., НҰР-СҰЛТАН – 2021., 52-56 стр. УДК (378.4) ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
 19. VIII Международной научно-практической конференции «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века» 11. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ V ТОМ., НҰР-СҰЛТАН – 2021., 56-60 стр. УДК (378.4) ЖОО ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ РӨЛІ.

20. Международной научно-практической конференции г. Москва, 2012 г.«Психология художественно-изобразительного творчества Шокана Уалиханова» Сугиралиев Д.Т., Кенжегалиев К.К.

21. Бейнелеу өнері, сызу және дизайн кафедрасының 35 жылдығына арналған халықаралық конференция, Көкшетау 2020 ж. УДК 94 ЖЕЛТОҚСАН КӨТЕРІЛІСІ ҰЛТЫМЫЗДЫҢ АР-НАМЫСЫ, «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ» © ОЮЛ в форме ассоциации№ 4(15). ДЕКАБРЬ 2021 СЕРИЯ, НУР-СУЛТАН – 2021 «Общенациональное движение «Бобек», 2021