Пәндерді оқуға, өзін-өзі дамытуға, білім алушылардың кәсіби сауаттылығына мотивацияны қалыптастыру, процессте білім алушылардың алитикалық және сыни ойлауын дамыту

дарынды білім алушыларды анықтау және олардың шығармашылық әлеуетін іске асыруды қамтамасыз ету; ғылымның жаңа жетістіктеріне қызығушылық танытатын оқытушылар мен студенттер қауымдастығын ұйымдастыру және дамыту.