Тәуекелдерді бақару саясаты

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАҚ Корпоративтік басқару кодекс

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАҚ Корпоративтік этика кодексі

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАҚ жарғысы

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы ереже

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы ереже

«Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі ереже

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі ереже

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті туралы ереже

Басқарма Төрағасын іріктеу және тағайындау тәртібі туралы және басқарма мүшелерін сайлау ереже

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ереже

«Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің, Баскарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ереже

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАҚ еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ереже

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАҚ іс-сапар және өкілдік шығыстарды беру тәртібі мен шарттары туралы ереже

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу ережелері

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАҚ ақпараттық қауіпсіздігі туралы ереже

«Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына студенттерді қабылдау ережесі

"Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті"КЕАҚ Жеке үлгідегі құжаттарды беруді ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулық

Оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ереже