Су сапасын зерттеу зертханасы

Зертхана 2015 жылы 530718-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR I WEB «Су айналымын интеграцияланған басқару: білім мен бизнестегі қабілеттілікті, біліктілікті және ықпалды арттыру» жобасы аясында ашылды.

Ғылыми-зерттеу зертханасы ауыз судың, табиғи сулардың (жер үсті және жер асты) сапасын келесі көрсеткіштер бойынша бақылауды жүзеге асырады: органолептикалық, физико-химиялық, сондай-ақ улы элементтерің химиялық зерттеулер (қорғасын, кадмий, мышьяк, сынап, темір, мыс, никель және т.б.)

Ғылыми-зерттеу зертханасында оқытушылар бакалавриат студенттеріне практикалық сабақтар жүргізеді. Магистранттар мен докторанттар ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді.

«MGA-915MD» атомдық абсорбциялық спектрометр

Элементтердің (Ag, Al, As, Au, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Pt, Rh, Ru, Se, Sn, Sb, Sr, Ti, V, Zn және т.б.) мазмұнын өлшеуге арналған кең көлемдегі объектілерде: судың әр түрін (ауыз, табиғи, қалдық, теңіз), атмосфералық ауа, топырақ, түбі шөгінділері мен ағынды сулар, азық-түлік өнімдер мен шикізат (соның ішінде сусындар), биологиялық тіндер мен сұйықтықтар (қан, несеп), мұнай-химия өнімдері, сондай-ақ металдар мен қорытпалар және басқа да заттар. Бұл құрылғы күрделі матрицалық құрамы бар үлгілерді талдауда ең жоғары тиімділікке ие: теңіз суы, қан, зәр.

«MGA-915MD» атомдық абсорбциялық спектрометр – сәулелену көздерін автоматты түрде ауыстыратын және сәйкес резонанстық желілерді орнатумен толық автомат, 6 шамға арналған мұнарасы бар (қолмен туралауды қажет етпестен бір элементтен екіншісіне компьютерлік түрлендіру). Үлгілерді MGA-915MD ішіне енгізу үшін 55 үлгі ұяшығы бар автосынамалаушы пайдаланылады. Алынған мәліметтер процесті басқару үшін автоматтандырылған басқару жүйесіне үздіксіз берілуі мүмкін. Ауаны талдау ауа аэрозольдарын тікелей графит тозаңдатқышта электростатикалық тұндыру арқылы жүзеге асырылады. Табиғи сулардағы сынапты талдау сынап-гидридті қондырма көмегімен жүзеге асырылады. Ауыз, ағынды және теңіз сулары мен биосұйықтықтарға (алдын ала сынама дайындаусыз) тікелей талдау жүргізуге болады.

MGA-915MD спектрометрі экологияда, геологиялық барлауда, технологиялық процестерді бақылауда, өндірістік санитарияда, ғылыми зерттеулерде қолданылады.