Академиялық даму департаменті

Оқу және оқу-әдістемелік жұмысын жоспарлау орталығы

ТІРКЕУ КЕҢСЕСІ

Қашықтықтан білім беру технологиялары орталығы

Мансап орталығы

Жастар саясаты департаменті

Ғылым және технологияларды коммерцияландыру департаменті

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті

Стратегия, аккредиттеу және сапа менеджменті департаменті

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік қызметі

Кітапхана

Үздіксіз білім беру институты

Медициналық қызмет

Халықаралық бөлім

Құжаттармен қамтамасыз ету бөлімі

Кадрлар бөлімі

Компьютерлік технологиялар және телекоммуникациялар бөлімі

Цифрландыру бөлімі

Қаржы департаменті

Жоспарлау-экономикалық бөлімі

Редакциялық-баспа бөлімі

Халықаралық жобаларды басқару орталығы

ЖАОК орталығы

Университеттің ішкі қауіпсіздік қызметі

Шаруашылық мәселелері жөніндегі департаменті

СОЛ «Тулпар»

ЗАҢ БӨЛІМІ