Аймаков Оразхан Аймакович

Аймаков Оразхан Аймакович

х.ғ.к.,доцент


E-mail: Білімі

Карагандинский государственный педагогический институт - 1963г.

Негізгі оқытатын пәндері

Органическая химия, химия биологически активных веществ, фармацевтическая химия.

Академиялық дәрежесі


Доктор химических наук ВАК Министерство образования Российской Федерации-2003г. Диплом доктора химических наук APOSTILLE скреплен печатью ВАК Министерство образования -2012г.


Ғылыми бағыты


Органоэлементтер химиясы Биологиялық белсенді қосылыстар, Тамақ химиясы, табиғи қосылыстар химиясы


Ғылыми және қоғамдық қызмет туралы қысқаша аннотация


Ғылыми зерттеулер биологиялық белсенді қосылыстар химиясы, материалдар мен наноматериалдардың жаңа технологияларын жасау, биоорганикалық химия, тамақ технологиясы саласында жүргізіледі.


2017-2022 жылдардағы соңғы 5 жылдағы негізгі ғылыми жарияланымдар.


Аймақов О.А., Әлкебаева А.Ж. Global Science and Innovations 2017 GSI - 2017 International ғылыми конференциясы Бурса, Түркия, 04 желтоқсан 2017 жыл

О.А.Аймақов, К.Е.Мұқашева «Балдырлар экстракты-тиімділігі жоғары азық-түлік қоспалары» VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Қазіргі заманғы ғылыми зерттеулер: өзекті мәселелер, инновациялық жетістіктер» Пенза: «Ғылым және білім» ICNS-2019, 372р., 76-78р.

О.А.Аймақов, К.Е.Мұқашева «Шұжық өнімдерін құрылымдау үшін жаңа табиғи полимерлер алу технологиясы» II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы «Ғылым мен білімнің инновациялық дамуының фундаменталды негіздері» 3 бөлім: Пенза: «Ғылым және ағарту» МКМ 2018 244р., 72-74р.

О.А.Аймақов, Г.О.Аймакова «Дала өңірінің өсімдік ресурстарын пайдалану және перспективалары, жаңа биологиялық белсенді заттарды дамыту» РУДН университетінің халықаралық ғылыми конференциясы, Мәскеу, 2019 236-238с.

Аймақов О.А. Балдырлардың тиімді биологиялық белсенді полимерлерінің табиғи полисахаридтері IUPAC 2019 IYPT XXI