Оқу деңгейі

6B01601 «Тарих және дінтану»(Major)

Дүниежүзі тарихы, География

6B01601

Банк ісі және қаржы менеджменті (Major / Minor)

Математика, География

6В04106

«Аударма ісі» (ағылшын, неміс/қытай)

Шет тілі (ағылшын), Дүниежүзілік тарих

6B02302

STEAM-да математиканы оқыту

Математика / Методика преподавания математики

8D01502

Автомобиль көліктерін пайдалану және жөндеу

Математика, Физика

6B07103