Есмағамбетова Ғалия Қайратовна

Есмағамбетова Ғалия Қайратовна

Лектор


E-mail: Білімі

Ш. Уалиханова атындағы КМУ

Негізгі оқытатын пәндері

Алгоримдер, деректер құрылымы және программалау, Python бағдарламалау, Объектіге бағытталған бағдарламалау 1

Ғылыми дәрежесі

Техникалық ғылымдарының магистры


Соңғы 5 жылдағы (2017-2022 жж.) негізгі ғылыми жарияланымдар


 1. Journal of Theoretical and Applied
  Information Technology,
  Vol. 99, No 22, 5504 – 5514 pp., 2021,
  http://jatit.org/ISSN 1992-8645, E-ISSN 18173195
 2. X Международная конференция по
  компьютерной обработке тюркских
  языков «TURKLANG -2018» (труды
  конференции), 18-21 июня 2022, Нур Султан- https://elibrary.ru
 3. Журнал «Вопросы устойчивого развития общества», СИБАК, Россия (РИНЦ) № 8, 2022. http://nauka20-35.ru/
 4. http://www.wayscience.com/en/2nd-conference-4-5-february-2021/
 5. https://www.internauka.org/conf/usa/15


ORCID

0000-0002-9868-293X